Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

Untitled Document
Untitled Document

 

Publicering på Rekofiske.se

Annonsering, varumärkesplacering eller andra typer av marknadsföring och spridning av information på sajten är gratis under förutsättning att marknadsföringen och spridningen av information uppfyller vissa villkor, se nedan. Den som är intresserad av att publicera olika typer av information eller önskar sponsra sajten på något sätt kan skicka en intresseanmälan till: info@rekofiske.se.

Grundkrav för publikation på sajten

En tydlig ambition med sajten är att den skall försöka leva upp till de krav som kan förväntas av en pålitlig, trovärdig och faktabaserad informationskälla.

Villkor för marknadsföring av produkter och tjänster

Organisationer och privatpersoner som arbetar ideellt med att värna naturmiljön, fiskresursen och ett långsiktigt hållbart sportfiske och som uppfyller villkorer för marknadsföring på sajten enligt ovan, kan marknadsföra sitt företag, varumärke, sina produkter och/eller sina tjänster gratis.

Företag och privatpersoner som bedriver verksamhet i kommersiellt syfte och som uppfyller villkoren för marknadsföring på sajten kan marknadsföra sitt företag, varumärke, sina produkter och/eller tjänster på vissa villkor och enligt separat överenskommelse. En sportfiskerelaterad produkt eller tjänst som marknadsförs på sajten skall vara oskadlig eller skonsam mot miljön, antingen i absoluta mått mätt och/eller i relation till andra produkter/tjänster med motsvarande funktion (dvs bättre än gängse/jämförbara produkter/tjänster på marknaden). Alternativt kan produkten/tjänsten vara av sådan innovativ art att den till synes har god potential och goda förutsättningar för att på olika sätt bidra till en långsiktigt hållbar (ekologisk) utveckling.

Villkor för varumärkesplacering

En organisation eller privatperson som vill marknadsföra ett varumärke eller någon form av koncept på sajten, skall kunna uppvisa någon form av offentligt tillgänglig miljö- och/eller fiskevårdspolicy eller annan typ av tydlig offentlig viljeförklaring kopplat till varumärket/konceptet och där företagets/personens visioner och mål på miljö- och/eller fiskevårdsområdet är tydligt beskrivna.


Villkor för sponsring

Sponsring av sajten är önskvärd under vissa förutsättningar och förbehåll, se motsvarande villkor som gäller för marknadsföring.

 

Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

Untitled Document
Att bygga en risvase
Include reklam
Untitled Document
Gratis marknadsföring på Sveriges grönaste sportfiskesajt?

Klicka här »
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
TITEL
Include sidfot
E-post: info@rekofiske.se | Copyright © Rekofiske.se 2009 | Sidan senast uppdaterad 2019-09-29