Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

 

Strängnäs flugfiskeklubb

Strängnäs flugfiskeklubb (SFFK) är en miljödiplomerad sportfiskeklubb som på ett aktivt sätt
bedriver olika typer av fiske- och miljövårdsåtgärder.

Flugfiskeklubben miljödiplomerades år 2011 med hjälp av Studiefrämjandet och tilldelades samma år dessutom första pris för Sörmlands bästa miljöpolicy. Juryn som bestod av representanter för Länsstyrelsen i Sörmland och Studiefrämjandets Riksförbund, tilldelade klubben priset med nedanstående motivering:

"Tack vare ett starkt engagemang och tidigt intresse har föreningen etablerat ett miljöarbete som andas seriositet och ansvarstagande.  Med ändrade föreningsstadgar och en intern miljörevisor för att hålla policy och miljöarbete levande, har man spridit ringar på vattnet inom flugfiskesverige med den uppmärksamhet miljöarbetet tilldragit sig. Miljöpolicyn riktar in sig på klubbens påverkan på miljön, växt- och djurliv samt dess resursförbrukning. Miljöpolicyn omfattar klubbens stadgar, klubblokalen, aktiviteter i klubbens regi samt uppförandekoder. Införandet av Miljöpolicyn har utgjort grundbulten i klubbens miljöcertifiering av Studiefrämjandet."

Miljöpriset på 8000 kr används till att vidareutveckla klubben på fiske- och miljövårdsområdet, bland annat till att lära dess medlemmar mer om vattenkvalité och om fiskens ekologiska status i deras egen klubbsjö. Mer om priset går att läsa i klubbens medlemsblad 2012.
Varje ny tänkbar medlem måste ta del av miljöpolicyn innan denne kan bli medlem i klubben.

Besök gärna klubbens hemsida: www.flugfiskeklubben.se 

För mer information om hur man miljödiplomerar sin förening, kontakta Studiefrämjandet.

 


Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

Untitled Document
Att bygga en risvase
Include reklam
Untitled Document
Gratis marknadsföring på Sveriges grönaste sportfiskesajt?

Klicka här »
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
TITEL
Include sidfot
E-post: info@rekofiske.se | Copyright © Rekofiske.se 2009 | Sidan senast uppdaterad 2015-11-19