Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Meny Rekofiske
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

Untitled Document
Untitled Document

 

Ekofiske ur ett flugfiskeperspektiv

Ett ekologiskt sportfiske förknippas av många sportfiskare primärt med flugfiske. Om flugfiskarna i praktiken sportfiskar på ett mer ekologiskt och hållbart sätt än andra grupper av sportfiskare kan säkert diskuteras, men mycket talar för att det faktiskt är på detta sätt och inte bara en seglivad fördom. Oavsett, till skillnad mot andra typer av sportfiske, så finns det inom flugfisket en ganska tydlig beskrivning av ett ekologiskt fiske. 1991 kom den sportfiskande författaren och flugfiskeprofilen Ulf Pierrou, ut med sin bok Ekologiskt flugfiske (utgiven av Sportfiskarna, 1991). I boken redogör han för en uppsättning regler och riktlinjer för det ekologiska flugfisket och beskriver samtidigt på ett övergripande sätt, hur ett sådant fiske kan och bör bedrivas i praktiken. I bokens första kapitel definieras ett ekologiskt flugfiske som:

”ett flugfiske som i hela sin utövning – fisketeknik, fisketaktik, flugmönster, etik osv, grundar sig på naturens förutsättningar och hänsynstagande till ekologiska grundbegrepp och medmänniskor”

Pierrou beskriver i efterföljande kapitel, vad han själv anser karaktärisera ett ekologiskt flugfiske och ger några mer eller mindre detaljerade exempel på hur man anammar ett ekologiskt tänkande inom fisket. Det ekologiska sportfiske som beskrivs i boken, har sin utgångspunkt i den enskilde sportfiskarens fiske, till skillnad mot det kravmärkta ekologiska sportfiske som bedrivs inom ramen för ett ekoturismkoncept, där fokus istället ligger på arrangören av olika sportfiskearrangemang.
Det bör påpekas att författaren i sin bok inte uttryckligen använder begreppet ”ekofiske” och att han enbart kopplar samman ett ekologiskt sportfiske med flugfiske. Samtidigt påpekar han att den beskrivning av ett ekologiskt fiske som finns i boken, kan lämpa sig väl så bra på alla andra typer av sportfiske som bedrivs i ambitionen att vara ekologiskt och skonsamt för miljön (även om ”flugfiskare synbarligen har lättare att förstå sambanden mellan sin hobby och den omgivande världen, dvs ekologin”). Helt klart är att ett "ekologiskt" fiske i detta sammanhang är någon betydligt mer i sitt miljö- och fiskevårdssammang, än att bara nyttja C&R och att inte skräpa ner i naturen.

Tillbaka

 

 


Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Att bygga en risvase
Include reklam
Untitled Document
Gratis marknadsföring på Sveriges grönaste sportfiskesajt?

Klicka här »
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
TITEL
Include sidfot
E-post: info@rekofiske.se | Copyright © Rekofiske.se 2009 | Sidan senast uppdaterad 2019-09-29