Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Meny Rekofiske
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

Untitled Document
Untitled Document

 

Ekofiskets historia

Begreppet ”ekofiske” (ekologiskt sportfiske) dök upp någon gång i mitten eller slutet av 80-talet, i kölvattnet av den ”lilla” gröna våg som då växte fram. Ekofisket som sportfiskefilosofi och som allmänt känt begrepp inom det Svenska sportfisket, etablerades antagligen någon gång i början av 90-talet.
I början och mitten av detta decenium, var ekofisket lite trendigt bland ganska många sportfiskare och under ett antal år såg det också ut som om det skulle ha en ganska stor utvecklingspotential. Men så i slutet av 90-talet upphörde utvecklingen av ekofisket nästan helt, men varför? En bra gissning är att de normer och värderingar som sedan dess varit rådande inom stora delar av det Svenska sportfisket (och i samhället rent generellt), har spelat en rätt avgörande roll. Det Svenska samhället och sportfisket har de senaste 15 åren på 2000-talet, präglats av vad som närmast kan beskrivas som en masskonsumtionsorgie (i alla fall i jämförelse med 15-20 år tidigare). Sportfisket har under tidsperioden kommersialiserats i ett rasande tempo, inom alla tänkbara och otänkbara områden, en utveckling som inte verkar ha lämnat speciellt stort utrymme över för ett ekologiskt och långsiktigt hållbart tänkande. Sportfisket har med tiden allt mer handlat om fler och nya sportfiskeprylar/sportfisketjänster, som alla skall köpas, säljas, användas, jämföras och underhållas. Utbudet av olika prylar och tjänster har ökat lavinartat, trots att antalet sportfiskare minskade en hel del under början av 2000-talet. Samtidigt har sportfiskarnas rörlighet ökat markant. Resandet till och från nya fiskevatten, i jakten på nya rekordfiskar och häftiga sportfiskeupplevelser, har eskalerat på ett historiskt häpnadsväckande sätt. En enstaka fångad gädda på 14-15 kg som fångats i ett relativt okänt och/eller avlägset fiskevatten någonstans i Sverige och som för 15-20 år sedan inte ens hade renderat en notis i den lokala nyhetsblaskan, kan idag generera stora rubriker i olika sportfisketidningar och på olika sociala medier. Nyheten om att någon fångat en ”stor” fisk någonstans, når idag snabbt och samtidigt ut till tiotusentals sportfiskare inom några timmar efter att fångsten är landad. Ett resultat av detta är att (allt för) många sportfiskare och sportfiskeföretagare börjar tävla om att vara näst på tur att prova fiskelyckan i det ”nya okända vattnet för storgädda” (för att använda en typisk sportfisketidningsrubrik) eller i det område där det finns uppgifter om någon trofefisk. ”Det kostar att ligga på topp” och att ständigt jaga nya sportfiskeupplevelser och troféfiskar, inte minst om man jagar efter andra i deras fotspår och fångstavtryck i media. Det är därför inte speciellt konstigt om det bland ganska många sportfiskare saknas både engagemang och ekonomiska resurser för att ha råd och orka tänka på att också försöka utveckla sitt sportfiske i en mer ekologiskt och långsiktigt hållbar riktning.

I början av 2000-talet upphörde produktionen av ekofiskefilmer och det ekologiska sportfisket omnämndes allt mer sällan i olika sportfisketidningar. Intresset för det ekologiska sportfisket och andra ”gröna” initiativ svalnade betänkligt. Det fanns förstås fortfarande en mängd goda exempel på ett starkt miljöansvarstagande hos många sportfiskare inom en rad områden (tex motståndet mot vattenkraften och överfisket i haven), men det är nog inte osant att påstå att det ekologiska sportfisket blev rätt kallt under den 5-10 första åren på 2000-talet. Sannolikt saknar idag rätt många yngre och/eller nytillkomna sportfiskare kunskap om det ekologiska sportfisket och även om de stött på begreppet i olika sammanhang, så har det säkert ofta varit en av de många urvattnade varianter av ekofiske som förekommer, eftersom det ekologiska sportfisket som begrepp och sportfiskefilosofi över tiden tyvärr utsatts för en rätt omfattande ”grönmålning” (green washing), se vidare avsnitt Ekofiske ur ett allmänt perspektiv.

De sista åren har det ekologiska sportfisket åter igen börjat dyka upp i olika sportfiskesammanhang, om än i mycket blygsam omfattning. Gissningsvis beror detta på att miljö- och fiskevårdsfrågorna på nytt fått en större plats i samhällsdebatten. Ett exempel på att intresset för miljö- och fiskevårdsfrågorna kanske börjat öka igen, är att flera sportfisketidningar de senaste åren har utökat sitt utrymme för miljörelaterade nyheter. Även om marknadsföringen i Svenska sportfisketidningar fortfarande domineras av mindre miljövänliga trender, så finns det vissa hoppfulla tecken på att sportfisket äntligen fått lite ny grön vind i seglen. Kanske finns det därmed en chans att utvecklingen av det ekologiska sportfisket kan ta ny fart efter ett par ”förlorade” årtionden, för aldrig har väl sportfisket varit mer resurkrävande än det är idag? Ja, kanske kan det ekologiska sportfisket till och med utvecklas till att bli ett "rekorderligt” ekologiskt sportfiske i framtiden. Den som lever får se, det hänger i slutändan på sportfiskarna själva och deras engagemang, bara de kan bestämma hur det Svenska sportfisket skall utvecklas och utövas.

Tillbaka

Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

Untitled Document
Att bygga en risvase
Include reklam
Untitled Document
Gratis marknadsföring på Sveriges grönaste sportfiskesajt?

Klicka här »
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
TITEL
Include sidfot
E-post: info@rekofiske.se | Copyright © Rekofiske.se 2009 | Sidan senast uppdaterad 2019-09-29