Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Meny Rekofiske
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

Untitled Document
Untitled Document

 

Fiskevård

Fiskevård är en form av miljövård som är extremt viktig för möjligheterna att skapa ett långsiktigt hållbart sportfiske på naturliga bestånd.  Med begreppet fiskevård, brukar normalt avses olika insatser i vattendrag för att gynna en fiskresurs och/eller olika speciella fiskarter. Till fiskevård brukar enligt tradition räknas olika aktiviteter som syftar till biotopförbättringar, fiskevårdande fiske, utplanteringar av fisk, samt i vissa fall olika former av vattenvård. På 2000-talet har den Svenska fiskevården allt mer utvecklat ett ekosystembaserad förhållningssätt när det gäller förvaltningen av fiskresursen.
Fiskevård bedrivs vanligtvis av Fiskevårdsområden (FVO) och Sportfiskeklubbar (SFK), i en mängd olika former och i varierande omfattning, men också av ideella föreningar, företag, myndigheter eller privatpersoner.

Sajten Rekofiske.se har bland annat som målsättning att förmedla grundläggande fiskevårdskunskaper till alla sportfiskare som har ett intresse av ett långsiktigt hållbart sportfiske och en hållbar förvaltning av den Svenska fiskresursen. Ämnet fiskevård är för omfattande för att låta sig presenteras i sin helhet på denna sajt, men ambitionen är att med tiden presentera en bra översikt över de mest grundläggande faktakunskaperna på området. Tills vidare kommer ett antal referenser till viktig och mycket läsvärda information på fiskevårdsområdet, att presenteras under avsnittet om Grundläggande fiskevårdskunskap.
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

Untitled Document
Att bygga en risvase
Include reklam
Untitled Document
Gratis marknadsföring på Sveriges grönaste sportfiskesajt?

Klicka här »
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
TITEL
Include sidfot
E-post: info@rekofiske.se | Copyright © Rekofiske.se 2009 | Sidan senast uppdaterad 2019-09-29