Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Meny Rekofiske
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

Untitled Document
Untitled Document

 

Fiskevård

Fiskevård är en form av miljövård som är extremt viktig för möjligheterna att skapa ett långsiktigt hållbart sportfiske på naturliga bestånd.  Med begreppet fiskevård, brukar normalt avses olika insatser i vattendrag för att gynna en fiskresurs och/eller olika speciella fiskarter. Till fiskevård brukar enligt tradition räknas olika aktiviteter som syftar till biotopförbättringar, fiskevårdande fiske, utplanteringar av fisk, samt i vissa fall olika former av vattenvård. På 2000-talet har den Svenska fiskevården allt mer utvecklat ett ekosystembaserad förhållningssätt när det gäller förvaltningen av fiskresursen.
Fiskevård bedrivs vanligtvis av Fiskevårdsområden (FVO) och Sportfiskeklubbar (SFK), i en mängd olika former och i varierande omfattning, men också av ideella föreningar, företag, myndigheter eller privatpersoner.

Sajten Rekofiske.se har bland annat som målsättning att förmedla grundläggande fiskevårdskunskaper till alla sportfiskare som har ett intresse av ett långsiktigt hållbart sportfiske och en hållbar förvaltning av den Svenska fiskresursen. Ämnet fiskevård är för omfattande för att låta sig presenteras i sin helhet på denna sajt, men ambitionen är att med tiden presentera en bra översikt över de mest grundläggande faktakunskaperna på området.

Idag bedrivs en mängd olika fiskevårdsåtgärder i många Svenska vattendrag som en direkt följd av att samhället misslyckats med den grundläggande natur- och miljövården och/eller pga ett omfattande överfiske. Stora delar av det Svenska sportfisket är därför idag mer eller mindre beroende av olika fiskevårdsåtgärder. Utan en aktiv fiskevård skulle sportfisket i många vattendrag försämras drastiskt och/eller riskera att kollapsa. Det är sorgligt men sant, men fisken och sportfisket i många Svenska fiskevatten är helt beroende av en mängd olika fiskevårdsåtgärder för att kunna överleva. För en Rekorderligt ekologisk sportfiskare är det därför en självklarhet att inneha goda grundläggande fiskevårdskunskaper och att på olika sätt försöka delta i det så extremt viktiga fiskevårdsarbetet. Bra fiskevårdskunskaper skapar också en betydligt djupare och bredare förståelse för hur oerhört viktiga olika miljömässiga förutsättningar är för fiskens livsbetingelser och ett långsiktigt hållbart sportfiske. Fiskevården är därför en perfekt inkörsport för den som vill fördjupa sig i det ännu mer komplexa och bredare ämnesområdet Miljökunskap.

Området fiskevård är alldeles för komplext och omfattande för att presenteras i sin helhet på denna sajt, men några vanliga och praktiska exempel finns att hitta under länken för Fiskevårdstips.
Det finns massor av fiskevårdslitteratur online och på biblioteken och det finns även mycket information att htta om fiskevården hos offentliga myndigheter, olika typer av utbildningscentrum och organisationer som lämpar sig väl för den fiskevårdsintresserade sportfiskaren att förkovra sig med.

 

Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

Untitled Document
Att bygga en risvase
Include reklam
Untitled Document
Gratis marknadsföring på Sveriges grönaste sportfiskesajt?

Klicka här »
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
TITEL
Include sidfot
E-post: info@rekofiske.se | Copyright © Rekofiske.se 2009 | Sidan senast uppdaterad 2019-09-29