Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Meny Rekofiske
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

Untitled Document
Untitled Document

 

Grundläggande fiskevårdkunskap

Idag bedrivs en mängd olika fiskevårdsåtgärder i många Svenska vattendrag som en direkt följd av att samhället misslyckats med den grundläggande natur- och miljövården och/eller pga ett omfattande överfiske. Stora delar av det Svenska sportfisket är därför idag mer eller mindre beroende av olika fiskevårdsåtgärder. Utan en aktiv fiskevård skulle sportfisket i många vattendrag försämras drastiskt och/eller riskera att kollapsa. Det är sorgligt men sant, men fisken och sportfisket i många Svenska fiskevatten är helt beroende av en mängd olika fiskevårdsåtgärder för att kunna överleva. För en Rekorderligt ekologisk sportfiskare är det därför en självklarhet att inneha goda grundläggande fiskevårdskunskaper och att på olika sätt försöka delta i det så extremt viktiga fiskevårdsarbetet. Bra fiskevårdskunskaper skapar också en betydligt djupare och bredare förståelse för hur oerhört viktiga olika miljömässiga förutsättningar är för fiskens livsbetingelser och ett långsiktigt hållbart sportfiske. Fiskevården är därför en perfekt inkörsport för den som vill fördjupa sig i det ännu mer komplexa och bredare ämnesområdet Miljökunskap.

Det finns en rad olika sätt för en sportfiskare att skaffa de fiskevårdskunskaper som krävs för att utöva ett Rekofiske. Det finns massor av fiskevårdslitteratur online på internet och på biblioteken, det också några fiskevårdsfilmer och olika typer av specialiserade kortare och längre fiskevårdsinriktade utbildningar som lämpar sig väl för den fiskevårdsintresserade sportfiskaren att förkovra sig med.


 

 

Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Att bygga en risvase
Include reklam
Untitled Document
Gratis marknadsföring på Sveriges grönaste sportfiskesajt?

Klicka här »
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
TITEL
Include sidfot
E-post: info@rekofiske.se | Copyright © Rekofiske.se 2009 | Sidan senast uppdaterad 2019-09-29