Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Meny Rekofiske
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

Untitled Document
Untitled Document

 

Fiskevårdstips

På denna sida är tanken att det med tiden skall publiceras olika typer av mer detaljerade fiskevårdstips som en inspiration för de sportfiskare som på alldeles egen hand, i sportfiskeklubben eller i olika typer av samarbeten med andra sportfiskare och likasinnande vill bidra till ett bra sportfiske och en livskraftig naturmiljö.
Du kan även ta del av MÅNGA fler allmänna Miljö- och Fiskevårdstips under denna länk >>

Använd Catch & Release!
 
"Använd Catch & Release om du vill värna sportfisket och fiskresursen!".

Detta är ett ganska självklart fiskevårdstips till alla sportfiskare som har intresse av att värna ett långsiktigt hållbart sportfiske. C&R, dvs återutsättning av fångad sportfiske är en synnerligen enkel, billig och effektiv fiskevårdsmetod med stora fördelar, men den saknar inte heller nackdelar.

Läs mer om fördelarna med C&R under denna länk >> och nackdelarna under denna länk här >>.
Bygg en risvase!
 
Risvasen är en enkel, billig och mycket effektiv fiskevårdsåtgärd med gamla anor. Vasen är speciellt effektiv för insjöfisk, inte minst för mört, abborre och gös.
Det finns två primära syften med att anlägga vasar, ett rent fiske- och biotopvårdande syfte där man vill öka mängden fisk i en sjö och dels ett sportfiskeförbättrande syfte där man vill ansamla fisk på en viss plats och på så sätt förhoppningsvis förbättra fiskelyckan.
Det finns flera olika sorters vasar och de flesta av dem fyller flera samtidiga funktioner, de kan ofta anläggas året om och placeras på en mängd olika platser och djup.
Vill du veta mer om hur man bygger olika typer av risvasar (arbetsmetodik, olika arbetsbeskrivningar, tips och tricks mm), så kan du göra det under denna länk >>

Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

Untitled Document
Att bygga en risvase
Include reklam
Untitled Document
Gratis marknadsföring på Sveriges grönaste sportfiskesajt?

Klicka här »
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
TITEL
Include sidfot
E-post: info@rekofiske.se | Copyright © Rekofiske.se 2009 | Sidan senast uppdaterad 2019-09-29