Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Meny Rekofiske
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

Untitled Document
Untitled Document


Kritiken mot ekofisket

Oberoende av vilken definition som används för att beskriva ett ekologiskt sportfiske så förknippas detta alltid med krav på någon form av ett miljöansvarstagande och att fisket bedrivs på ett etiskt sätt. Ekofisket är ett föredömligt initiativ när det gäller att försöka värna miljön, fiskresursen och ett hållbart sportfiske, men det finns även en del negativ kritik mot det ekologiska sportfisket. Några exempel på denna kritik gällande nackdelar med ekofisket presenteras nedan.

  • Ekofisket är inte speciellt ekologiskt i praktiken. Läs mer »
  • Ett ekologiskt och långsiktigt hållbart sportfiske är inte möjligt så länge ekonomin alltid är överordnad ekologin. Läs mer »
  • Ekofisket öppnar vägen för skadlig exploatering av unika naturmiljöer. Läs mer »
  • Ekofisket är bara ett sätt för välbeställda sportfiskare att döva sina dåliga miljösamveten. Läs mer »
  • Ekofisket värnar bara den lokala miljön/fiskresursen och ur ett allt för kortsiktigt perspektiv. Läs mer »
  • Ekofisket är bara ett sätt att skuldbelägga sportfiskare för miljöförstöring! Läs mer »

 

 

 

 


Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Att bygga en risvase
Include reklam
Untitled Document
Gratis marknadsföring på Sveriges grönaste sportfiskesajt?

Klicka här »
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
TITEL
Include sidfot
E-post: info@rekofiske.se | Copyright © Rekofiske.se 2009 | Sidan senast uppdaterad 2019-09-29