Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

Untitled Document
Untitled Document

 

Har du en lysande ide?

Har du en lysande idé om tex någon typ av ”Rekofiskeprodukt” eller ”Rekofisketjänst”, ett miljö- och fiskevårdsprojekt eller något koncept som gör sportfisket grönare och mer långsiktigt hållbart och som du vill sprida kunskap och information om till andra sportfiskare?

Sajten Rekofiske.se förmedlar och sprider i så fall gärna information om din idé till andra sportfiskare, om det är praktiskt möjligt och om informationen i de enskilda fallen uppfyller grundkraven för publikation på sajten.

Exempel på sportfiske-, fiske- och miljövårdsinformation som kan spridas/delges från sajten till andra sportfiskare är:

  • Konkreta beskrivningar av hur man genomför olika typer av praktiska miljö- och fiskevårdsåtgärder eller andra typer av miljö- och fiskevårdstips.
  • Ny sportfiskerelaterad kunskap och information som berör fiske- och miljövårdsområdet.
  • Olika typer av föredömliga fiske- och miljövårdsprojekt som drivs och förvaltas av olika organisationer/företag, sportfiskeföreningar/sportfiskeklubbar och/eller enskilda sportfiskare.
  • Marknadsföring av olika typer av ideella organisationers arbete på miljö- och fiskevårdsområdet (se villkor för ideell marknadsföring på sajten).
  • Kommersiella nyskapande produkter och tjänster på miljö- och fiskevårdsområdet (se vidare villkor för kommersiell marknadsföring på sajten).
  • Initiativ till olika typer av ideella och/eller kommersiella samarbeten/nätverk på sportfiske-, miljö- och fiskevårdsområdena.
  • …eller något helt annat kan relateras till miljö- och fiskevården inom sportfiskeområdet. Förslagslådan är alltid öppen.

Du som har en lysande idé är varmt välkommen att ta kontakt och skriva några rader till e-postadressen: info@rekofiske.se. Beskriv kort varför och hur du tror din idé (koncept, produkt, tjänst eller projekt) kan göra fiske- och miljövårdsnytta och gärna också hur du tror/önskar att denna information bäst kan förmedlas till andra sportfiskare från sajten.

Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

Untitled Document
Att bygga en risvase
Include reklam
Untitled Document
Gratis marknadsföring på Sveriges grönaste sportfiskesajt?

Klicka här »
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
TITEL
Include sidfot
E-post: info@rekofiske.se | Copyright © Rekofiske.se 2009 | Sidan senast uppdaterad 2019-09-29