Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Meny Rekofiske
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

Untitled Document
Untitled Document

 

Mer om Rekofiske.se

Rekofiske.se är en sajt med ambitionen att ständigt utvecklas allt eftersom omvärlden, sportfisket, fiskevården och ekologi- och miljökunskaperna i samhället utvecklas och förändras.

Sajten är ett personligt och ideellt initiativ utan inflytande av några kommersiella, ideologiska eller andra typer av särintressen och eftersträvar största möjliga vetenskaplighet och objektivitet i beskrivningen av fakta och annan typ av information som publiceras och som rör olika sportfiske-, fiskevårds- och miljöfrågor.
Läsaren bör dock vara medveten om att sajten är fullständigt subjektiv på ett område, nämligen att hänsynen och omsorgen om fiskevattnen och visionen om ett långsiktigt hållbart sportfiske är överordnat andra kortsiktiga mål och intressen inom det svenska sportfisket.

Sajtens grundare ser gärna ett samarbete med enskilda personer eller organisationer som på ett aktivt sätt försöker värna ett långsiktigt hållbart sportfiske och att ett ömsesidigt utbyte av information, erfarenhet och kunskap kan vara till gemensamt gagn för inblandade parter och för den naturliga fiskresursens hållbarhet och det svenska sportfiskets utveckling.

Sajtens bakgrund

Tillbaka

 

 

Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Att bygga en risvase
Include reklam
Untitled Document
Gratis marknadsföring på Sveriges grönaste sportfiskesajt?

Klicka här »
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
TITEL
Include sidfot
E-post: info@rekofiske.se | Copyright © Rekofiske.se 2009 | Sidan senast uppdaterad 2019-09-29