Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Meny Rekofiske
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

Untitled Document
Untitled Document

 

Mer om Rekofiske.se

Rekofiske.se är en sajt med ambitionen att ständigt utvecklas allt eftersom omvärlden, sportfisket, fiskevården och miljökunskapen i samhället förändras.

Sajten står inte under inflytande av någon (lobby) organisation eller intressegrupp och eftersträvar största möjliga objektivitet i sin beskrivning av olika typer av fenomen och iakttagelser som rör olika sportfiske-, fiskevårds- och miljöfrågor. Läsaren bör däremot vara medveten om att sajten är fullständigt subjektiv på ett område: hänsynen och omsorgen om fiskevattnen och visionen om ett långsiktigt hållbart sportfiske är överordnat andra kortsiktiga mål och intressen inom det Svenska sportfisket. Ambitionen är också att informationen på sajten skall vara så korrekt och vetenskapligt underbyggd som möjligt och att det annars tydligt skall framgå att det skrivna är personligt tyckande eller spekulationer, oavsett om det är sajtens grundare eller någon annan som är informationskälla. Läsarna uppmanas att kritiskt granska informationen på sajten och att själv på ett objektivt sätt bilda sig en uppfattning om det som skrivs och beskrivs: läs på, tänk själv, tänk kritisk och ägna gärna nedanstående påstående lite extra tankeverksamhet i detta sammanhang:

En absolut förutsättning för ett långsiktigt hållbart sportfiske på naturliga bestånd är en livskraftlig miljö”.

Sajtens grundare ser gärna ett samarbete med enskilda personer eller organisationer som på ett aktivt sätt försöker värna ett långsiktigt hållbart sportfiske. Förhoppningen är att ett ömsesidigt utbyte av information, erfarenhet och kunskap, kan vara till gagn för alla inblandade parter, liksom för det Svenska sportfiskets utveckling och fiskresursen hållbarhet.

Sajtens bakgrund

Tillbaka

 

 

Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Att bygga en risvase
Include reklam
Untitled Document
Gratis marknadsföring på Sveriges grönaste sportfiskesajt?

Klicka här »
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
TITEL
Include sidfot
E-post: info@rekofiske.se | Copyright © Rekofiske.se 2009 | Sidan senast uppdaterad 2015-11-20