Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Meny Rekofiske
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

Untitled Document
Untitled Document

 

Miljöpolicyguiden (Rekofiskepolicyguiden) för sportfiskeföretag

Har ditt sportfiskeföretag en Miljö- och fiskevårdspolicy (Rekofiskepolicy) som stöd för företagets miljö- och fiskevårdsarbete och sina affärer?

Sportfiskenäringen är nästan helt beroende av livskraftiga fiskebestånd i livskraftiga naturmiljöer för sina affärer. Samma sak gäller för näringens alla intressenter oavsett om de är leverantörer eller distributörer av varor och tjänster och/eller samarbetspartners, sportfiskemedia, fiskeklubbar eller enskilda slutkonsumenter. Moderna företag som tar sitt miljö- och fiskevårdsansvar på allvar har vanligtvis utarbetat någon form av miljö- och fiskevårdspolicy (som i sin tur är ett resultat av de mål, miljö- och fiskevårdsplaner och åtgärder som företaget i praktiken jobbar med inom sin verksamhet). Miljö- och fiskevårdspolicys kan se ut på lite olika sätt beroende på näring, nisch och företagets storlek mm, men de skall alla kunna fungera som ett verktyg och ett incitament för ett företag att kontinuerligt förbättra verksamhetens miljö- och fiskevårdsarbete över tiden och därmed möjliggöra en minska företagets påverkan på naturmiljön.

En genomarbetad och väl utformad miljö- och fiskevårdspolicy är inte bara ett verktyg för att uppnå en verksamhets egna miljö- och fiskevårdsmål, det är också ett bra sätt för företag att kommunicera ut att man faktiskt menar allvar med sitt miljö- och fiskevårdsengagemang. Med en offentlig miljö- och fiskevårdspolicy sänder företaget ut signaler till sina kunder och andra intressenter om att företaget inte enbart håller den lägsta legala, ekonomiska och praktiskt tänkbara nivån i branschen i stort på miljö- och fiskevårdsområdet, utan att företaget istället vill vara med och leda och driva utvecklingen framåt. Företaget har en plan, de har en genomlyst verksamhet och vidtar olika miljö- fiskevårdsrelaterade aktiviteter i praktiken. De gör uppföljningar i sitt dagliga arbete i strävan efter miljö- och fiskevårdsförbättringar och nöjer sig inte bara med fina ord och goda intentioner utan tar seriöst på sitt eget miljö- och fiskevårdsansvar i praktiken.

Den som är intresserad av att läsa mer om miljö- och fiskevårdspolicys, miljöcertifiering och miljödiplomering kan läsa om det här under denna länk >>

MILJÖPOLICYGUIDEN (REKOFISKEPOLICYGUIDEN): Den som vill veta mer om hur man enkelt kan skapa en egen Miljö- och fiskevårdspolicy (Rekofiskepolicy) för sportfiskeföretag, kan läsa mer om det under denna länk >>

 

Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

Untitled Document
Att bygga en risvase
Include reklam
Untitled Document
Gratis marknadsföring på Sveriges grönaste sportfiskesajt?

Klicka här »
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
TITEL
Include sidfot
E-post: info@rekofiske.se | Copyright © Rekofiske.se 2009 | Sidan senast uppdaterad 2019-09-29