Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Meny Rekofiske
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

Untitled Document
Untitled Document

 

Om Rekofiske.se

Sajten Rekofiske.se är sportfiskarens guide till ett långsiktigt hållbart sportfiske, en kunskaps- och inspirationskälla för alla sportfiskare med intresse för ekologi, miljö- och fiskevård.

Syftet med sajten är att öka sportfiskarnas miljö- och fiskevårdskunskaper samt deras personliga engagemang och ansvar för den svenska fiskresursen och därigenom skapa bättre förutsättningar för ett långsiktigt hållbart sportfiske på naturliga fiskbestånd.

Sajtens vision är att Rekofisket skall bli ett ”naturligt” stegt framåt i utvecklingen av svenskt sportfiske.

Sajtens målgruppär sportfiskare i alla åldrar med intresse att värna den naturliga fiskresursens hållbarhet och de svenska vattendragens långsiktiga välbefinnande.

Målsättningen med sajten är ett långsiktigt hållbart sportfiske på naturliga bestånd och att sportfiskare själva skall försöka ta ett stort ansvar för den svenska miljö- och fiskevården, inte minst genom att själva bedriva sitt sportfiske på ett ekologiskt och miljömässigt hållbart sätt.

Läs mer om Rekofiske.se
Läs om sajtens bakgrund

Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

Untitled Document
Att bygga en risvase
Include reklam
Untitled Document
Gratis marknadsföring på Sveriges grönaste sportfiskesajt?

Klicka här »
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
TITEL
Include sidfot
E-post: info@rekofiske.se | Copyright © Rekofiske.se 2009 | Sidan senast uppdaterad 2019-09-29