Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Meny Rekofiske
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

Untitled Document
Untitled Document

 

Om Rekofiske.se

Sajten Rekofiske.se är Sportfiskarens guide till ett långsiktigt hållbart sportfiske, en kunskaps- och inspirationskälla för alla sportfiskare som är intresserade av ekologi, miljö- och fiskevård.

Syftet med sajten är primärt att öka sportfiskarnas miljö- och fiskevårdskunskaper, samt deras personliga engagemang och ansvar för den Svenska fiskresursen, och därigenom skapa bättre förutsättningar för ett långsiktigt hållbart Svenskt sportfiske på naturliga fiskbestånd.

Sajtens vision är att Rekofisket skall bli det ”naturliga” steget framåt i utvecklingen av det Svenska sportfisket.

Sajtens målgrupp är Svenska sportfiskare i alla åldrar, men även andra grupper och enskilda i samhället som har intresse av att värna sportfisket, den naturliga fiskresursens hållbarhet och de Svenska vattendragens långsiktiga välbefinnande.

Målsättningen med sajten är ett långsiktigt hållbart sportfiske på naturliga bestånd och att fler Svenska sportfiskare skall ta ett betydligt större och bredare ansvar för miljö- och fiskevården, inte minst genom att själva utöva ett sportfiske som bedrivs på ett ekologiskt och långsiktigt hållbart sätt.

Läs mer om Rekofiske.se
Läs om sajtens bakgrund

Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

Untitled Document
Att bygga en risvase
Include reklam
Untitled Document
Gratis marknadsföring på Sveriges grönaste sportfiskesajt?

Klicka här »
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
TITEL
Include sidfot
E-post: info@rekofiske.se | Copyright © Rekofiske.se 2009 | Sidan senast uppdaterad 2015-11-20