Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Meny Rekofiske
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

Untitled Document
Untitled Document


Vad är Rekofiske?

Rekofiske är ett "rekorderligt ekologiskt sportfiske", ett sportfiske som utövas i samklang med naturen och som karaktäriseras av:

  • ett personligt miljöengagemang och miljöansvar
  • där fisket bedrivs på ett miljövänligt, ekologiskt och lokalt beståndsanpassat sätt
  • utifrån en god miljö- och sportfiskeetik
  • i syfte att skapa bra förutsättningar för ett långsiktigt hållbart svenskt sportfiske på naturliga bestånd.

Rekofisket kan också beskrivas som en modern och "grön" sportfiskefilosofi, en sammansättning av en mängd ideér och tankar om hur ett sportfiske kan bedrivs med stor omsorg om naturmiljön och där olika miljö- och fiskevårdsaktiviteter är naturliga delar inom ramen för fiskets utövande. Rekofisket bedrivs utifrån en sk ”ekosystemansats”, dvs att man som sportfiskare eftersträvar att finna en bra naturlig balans mellan bevarande och nyttjande av olika naturresurser med målsättningen att motverka ett överutnyttjande och en utarmning av fiskresursen och fiskens livsmiljö (i både ett kort- och långsiktigt perspektiv).

Rekofisket karaktäriseras av en "ekologisk grundsyn" där sportfiskaren efter bästa förmåga och förutsättningar försöker bidra till att skapa goda förutsättningar för ett långsiktigt ekologiskt-, ekonomiskt-, socialt och kulturellt hållbart sportfiske. Inom Rekofisket är det viktigaste inte att bara fånga fisk utan att fisket också bedrivs på ett så beståndsanpassat, ekologiskt, etiskt och långsiktigt hållbart sätt som förutsättningarna tillåter. Rekofisket är ett sportfiske som löpande utvecklas och förändras utifrån förändrade förutsättningar och kunskap på sportfiske-, miljö- och fiskevårdsområdet.

Rekofiskets riktlinjer och principer

 

Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

Untitled Document
Att bygga en risvase
Include reklam
Untitled Document
Gratis marknadsföring på Sveriges grönaste sportfiskesajt?

Klicka här »
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
TITEL
Include sidfot
E-post: info@rekofiske.se | Copyright © Rekofiske.se 2009 | Sidan senast uppdaterad 2019-09-29