Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

Untitled Document
Untitled Document

Rekofiskeföretag


I listan finns exempel på kommersiella Rekofiske företag/Rekofiske organisationer som både internt och externt tydligt kan visa att de aktivt jobbar med ständiga miljöförbättringar inom sin sportfiskerelaterade verksamhet och att de ämnar följa gällande lagar, regler och riktlinjer i syfte att försöka uppnå sina fastställda mål på miljö- och fiskevårdsområdet.

För att få kallas ett Rekofiskeföretag/Rekofiskeorganisation skall företaget/organisationen ha en offentlig Rekofiskepolicy/Miljö- och fiskevårdspolicy, vara Miljödiplomerade/Miljöcertifierade eller på annat sätt kunna visa upp en verksamhet med tydligt miljöfokus.

Sportfiskeguider Hemsida Kort beskrivning
FiskeDan www.fiskedan.se Fiskeguidning i Skärgården och i Mälaren.
     
Redskapstillverkare/
distributörer/
grossister
Hemsida Kort beskrivning
LineTrap www.linetrap.se Line Trap är en produkt som enkelt samlar upp och förvarar linstumpar under fisketuren.
     
Sportfiskemedia Hemsida Kort beskrivning
Vilket media blir först?!    
     
Fiskeresearrangörer Hemsida Kort beskrivning
Vilken arrangör blir först?!    
     
Andra sportfiske-relaterade verksamheter Hemsida Kort beskrivning
EcoActive.se www.ecoactive.se Outdoor företag med stark miljöprofil.
Mickey Finn UF www.mickeyfinn.se Tillverkar och säljer handgjorda armband av fiskenät från Östersjön, för att bidra till en
förbättring av Östersjön, svenska vattendrag och sjöar
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

Untitled Document
Att bygga en risvase
Include reklam
Untitled Document
Gratis marknadsföring på Sveriges grönaste sportfiskesajt?

Klicka här »
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
TITEL
Include sidfot
E-post: info@rekofiske.se | Copyright © Rekofiske.se 2009 | Sidan senast uppdaterad 2019-09-29