Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document





Untitled Document
Untitled Document

 

Rekofiskeföreningar/Rekofiskeklubbar

I listan finns exempel på ideella Rekofiskeklubbar/Rekofiskeföreningar som både internt och externt tydligt kan visa att de aktivt jobbar med ständiga miljöförbättringar inom sin sportfiskerelaterade verksamhet och att de ämnar följa gällande lagar, regler och riktlinjer i syfte att försöka uppnå sina fastställda mål på miljö- och fiskevårdsområdet.

För att få kallas Rekofiskeklubb/Rekofiskeförening skall klubben/föreningen ha en ideell bas och en offentlig Rekofiskepolicy/Miljö- och fiskevårdspolicy, vara Miljödiplomerade eller på annat sätt kunna visa upp en verksamhet med tydligt miljöfokus.

 

Sportfiskeförening Hemsida Kort beskrivning
Skeboåns sportfiskeförening www.skeboan.se Sportfiskeförening i Hallstavik med stort Rekofiskefokus.
Storöringens sportfiskeklubb www.stororingen.se Miljödiplomerad Sportfiskeklubb i Timrå.
Strängnäs Flugfiskeklubb www.flugfiskeklubben.se Miljödiplomerad Flugfiskeklubb i Strängnäs.

 

Fiskevårdsförening Hemsida Kort beskrivning
Vilken blir först?!    
     

 

Övriga sportfiskerelaterade sammanslutningar Hemsida Kort beskrivning
Vilken blir först?!    
     


Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

Untitled Document
Att bygga en risvase
Include reklam
Untitled Document
Gratis marknadsföring på Sveriges grönaste sportfiskesajt?

Klicka här »
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
TITEL
Include sidfot
E-post: info@rekofiske.se | Copyright © Rekofiske.se 2009 | Sidan senast uppdaterad 2015-11-18