Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Meny Rekofiske
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

Untitled Document
Untitled Document

 

NO SUV-principen

No SUV-principen (NO SUV Principle) är en rätt viktig och konkret princip inom Rekofisket, detta eftersom olika former av transporter ofta är den största enskilda källan till miljöbelastning inom sportfisket. No SUV-principen (Stupid Unnecesseary Vehicles) handlar om att eftersträva att undvika olika transportmedel som ur en miljö- och fiskesynpunkt inte är speciellt smarta och/eller speciellt nödvändiga för att utöva en viss typ av sportfiske. Den rekorderligt ekologiske sportfiskaren bör välja det transportmedel som ur ett helhetsperspektiv genererar minsta möjliga miljöpåverkan vid ett givet tillfälle, dels när det gäller transporter till och från en specifik plats eller område där sportfisket skall bedrivas och dels när det gäller transporter mellan olika fiskeplatser inom ett sjösystem eller område.

Onödigt miljöförstörande transporter undanbedes!

Det finns förstås ett mängd personliga skäl för en sportfiskare att inte välja det mest miljövänliga transportmedlet. De vanligaste exemplen på sådana skäl är antagligen olika bekvämlighetsaspekter, att kortsiktigt försöka maximera sin fångst, att tjäna tid och kanske pengar eller så kan det vara ett resultat av vanlig (manlig) fåfänga och statussökande, MEN olika sådana skäl för ett val av transporter som ur ett miljö- och fiskevårdsperspektiv helt i onödan ökar belastningen på naturmiljön passar helt enkelt mycket ihop med Rekofiskefilosofin.

Det finns också skäl som är mer godtagbara för avsteg från No SUV-principen. Rekofisket är ett fiske som skall vara möjligt att utöva för de allra flesta sportfiskare enligt vissa fastställda principer och efter egen bästa förmåga. Om en sjuklig eller handikappad sportfiskare väljer ett transportmedel utifrån sina egna förutsättningar kan detta ibland betyda att det bästa (eller enda) tillgängliga alternativet kan vara en mindre miljövänligt transportmedel, vilket är helt OK i det enskilda fallet.
Säkerhet är också en viktig och självklar faktor att ta hänsyn till inom Rekofisket, detta gäller förstås den egna personliga säkerheten, men också i lika hög grad andra sportfiskares säkerhet (liksom andra människor och djur vars vägar en sportfiskare kan korsa). Betoningen på säkerhet inom sporfisket och inte bara när det gäller transporter skall förstås i det specifika fallet alltid vägas och avvägas mot hänsynen och säkerheten för den marina miljön och mot de alternativa sätt som finns att bedriva ett sportfiske. Att enbart hänvisa till säkerhetsaspekten för egen personligt del är inom rekofisket ingen självklar ursäkt för användandet av onödigt miljöpåverkande transportmedel.

Tillbaka

 


Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Att bygga en risvase
Include reklam
Untitled Document
Gratis marknadsföring på Sveriges grönaste sportfiskesajt?

Klicka här »
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
TITEL
Include sidfot
E-post: info@rekofiske.se | Copyright © Rekofiske.se 2009 | Sidan senast uppdaterad 2015-11-17