Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Meny Rekofiske
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

Untitled Document
Untitled Document

 

NO SUV-principen

No SUV-principen (No SUV Principle) är rent praktiskt en viktig och rätt konkret princip inom Rekofisket, detta eftersom olika former av transporter till olika fiskeplatser ofta är den största enskilda källan till miljöbelastning inom sportfisket. No SUV-principen (No Stupid Unnecesseary Vehicles) handlar om att eftersträva att undvika olika transportmedel som ur miljösynpunkt är osmarta och/eller är speciellt nödvändiga för att kunna utöva en viss typ av sportfiske. Den rekorderligt ekologiske sportfiskaren bör välja det transportmedel som ur ett helhetsperspektiv genererar minsta möjliga miljöpåverkan vid ett givet tillfälle, dels när det gäller transporter till och från en specifik plats eller område där sportfisket skall bedrivas och dels när det gäller transporter mellan olika fiskeplatser inom ett sjösystem eller område.

Onödigt miljöförstörande transporter undanbedes!

Det finns ibland goda skäl för enstaka avsteg från No SUV-principen. Rekofisket är ett fiske som eftersträvar inkludering före exkludering och som skall vara möjligt att utöva för de allra flesta sportfiskare. Det kan av ålder-, handikapp- eller sjukdomsskäl vara befogat att välja transportmedel som kan vara mindre miljövänliga än vissa alternativ.
Säkerhet är en faktor som ges betydelse inom Rekofisket, både när det gäller den egna personliga säkerheten men också andra sportfiskares säkerhet, liksom säkerhet för djur och natur. Betoningen på säkerhet gäller även transporter, men denna skall alltid vägas och avvägas i det specifika fallet mot olika transporters faktiska miljöpåverkan. Att enbart hänvisa till säkerhetsaspekten inom rekofisket är ingen självklar ursäkt för användandet av vissa onödigt miljöpåverkande transportmedel.

Tillbaka

 


Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Att bygga en risvase
Include reklam
Untitled Document
Gratis marknadsföring på Sveriges grönaste sportfiskesajt?

Klicka här »
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
TITEL
Include sidfot
E-post: info@rekofiske.se | Copyright © Rekofiske.se 2009 | Sidan senast uppdaterad 2019-09-29