Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Meny Rekofiske
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

Untitled Document
Untitled Document

 

Sajtens bakgrund

Den som sportfiskat i ett antal år eller kanske flera årtionden har med mycket stor sannolikhet upplevt hur fisket på många håll i Sverige har försämrats och/eller förändrats ganska dramatiskt, ofta på ett sätt som kan vara svårt att förklara. Sportfiskare, biologer, miljö- och naturvetare liksom andra experter på den svenska fiskresursen är i princip helt överens om att miljöförstöringen (tillsammans med överfisket) är en grundläggande orsak till det försämrade/förändrade sportfisket på många håll i landet och det kanske enskilt största hotet mot ett hållbart fiske i framtiden. Många sportfiskare har också på ett konkret sätt själva upplevt hur olika typer av miljöförstöring har påverkat sportfisket eller åtminstone haft en känsla och onda aningar om att något inte står rätt till med fisket och många vattendrag runt om i landet.
Den växande insikten hos sajtens grundare, om vilken oerhört stor destruktiv potential som finns hos många av vår tids miljöproblem är den största enskilda orsaken till att sajten Rekofiske.se – sportfiskarens guide till ett långsiktigt hållbart sportfiske började skapas 2008. Olika miljöproblem påverkar idag fisket på ett mycket påtagligt sätt och inte mycket tyder på att de miljörelaterade hoten mot det Svenska sportfisket kommer att minska inom en överskådlig framtid. ”Något bara måste göras”!

Mer om bakgrunden till sajten och om sajtens grundare

Tillbaka

 

 

Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Att bygga en risvase
Include reklam
Untitled Document
Gratis marknadsföring på Sveriges grönaste sportfiskesajt?

Klicka här »
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
TITEL
Include sidfot
E-post: info@rekofiske.se | Copyright © Rekofiske.se 2009 | Sidan senast uppdaterad 2015-11-20