Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Meny Rekofiske
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

Untitled Document
Untitled Document

 

Sajtens bakgrund

Den som sportfiskat under något tiotal år har med stor sannolikhet upplevt hur fisket på många håll i Sverige har förändrats, ibland ganska snabbt och dramatiskt och inte sällan på ett negativt sätt som kan vara svårt att förklara. Sportfiskare, biologer, miljö- och naturvetare liksom andra ”experter” på den svenska fiskresursen är i princip alla överens om att olika typer av miljöförändring/miljöförstöring i kombination med överfiske är de enskild största och grundläggande orsakerna till det förändrade fisket på många olika håll i landet och sannolikt det enskilt största hotet mot ett hållbart fiske på naturliga bestånd i framtiden. Många sportfiskare har på ett konkret sätt också själva upplevt hur överfiske och olika typer av miljöförändringar har påverkat kvalitén på deras fiske.
Den växande insikten hos sajtens grundare och andra sportfiskare om vilken destruktiv potential många av vår tids miljöproblem kan ha för fisket är den största enskilda orsaken till att sajten Rekofiske.se – sportfiskarens guide till ett långsiktigt hållbart sportfiske skapades. Olika miljöproblem påverkar fisket redan idag på ett reellt och påtagligt sätt och väldigt lite tyder på att de miljörelaterade hoten mot det svenska sportfisket kommer att minska inom en överskådlig framtid. Alla påverkar naturmiljön på olika sätt och detta är ett faktum som även sportfiskare behöver förhålla sig till, speciellt med tanke på att sportfisket är extremt beroende av att det finns en långsiktigt hållbar fiskresurs som sin tur är beroende av en frisk och livskraftig naturmiljö. Även alla sportfiskare behöver ta ställning: är det ok att mest bara vara en del av (miljö) problemen, eller ser man sig hellre som en aktiv del av lösningarna på dem? Eftersträvar man att försöka utveckla sitt sportfiske till att bli mer miljövänligt och ekologiskt hållbart, eller är man nöjd med fisket som är?  

Mer om bakgrunden till sajten och om sajtens grundare

Tillbaka

 

 

Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Att bygga en risvase
Include reklam
Untitled Document
Gratis marknadsföring på Sveriges grönaste sportfiskesajt?

Klicka här »
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
TITEL
Include sidfot
E-post: info@rekofiske.se | Copyright © Rekofiske.se 2009 | Sidan senast uppdaterad 2019-09-29