Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Meny Rekofiske
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

Untitled Document
Untitled Document

 

Allmän information om sajtens bakgrund och dess grundare

Per-Anders, april 2010

Under 2008 föddes idén om att skapa en helt ny typ av sportfiskesajt, en sajt med fokus på miljö- och fiskevårdens roll inom det Svenska sportfisket och som skulle ha visionen om ett långsiktigt hållbart sportfiske på naturliga bestånd som ledstjärna. Våren 2009 var det första utkastet med de grundläggande reglerna och riktlinjerna för ett ”Rekorderligt Ekologiskt Sportfiske” klara för att publiceras på webben. Någon månad senare påbörjades planeringen och byggandet av sajten Rekofiske.se – Sportfiskarens guide till ett långsiktigt hållbart sportfiske. Tanken bakom sajten var att denne skulle fungera som en inspirationskälla och ett hjälpmedel för de sportfiskare som önskar förbättra sina miljö- och fiskevårdskunskaper och som dessutom ser ett personligt miljö- och fiskevårdsansvar som en naturlig del i utvecklingen av sitt eget sportfiske och dess sportfiskerelaterade aktiviteter. Mitt engagemang för sportfisket, miljön och fiskevården, liksom idén om att skapa denna sajt har framförallt sin grund i mina egna erfarenheter som sportfiskare. 

Namn:  
Per-Anders Persson
Bostadsort: 
Vallentuna
E-post: 
per-anders@rekofiske.se

Undertecknad är uppväxt i västra Värmland nära den norska gränsen. Med bara några 100 meter till en älv och en sjö som på 70- och 80-talen var proppfulla med fisk så var det ingen slump att sportfisket blev det allra största fritidsintresset. I slutet av 80-talet gick första flytten från "vilda västern" till ”Sola i Karlstad” för några års gymnasiestudier. Efter några år med jobb i byggbranschen blev det sedan universitetsstudier i ekonomi och systemvetenskap och därefter gick flyttlasset till den kungliga hufvudstaden för det första av flera jobb i IT-branschen.

Fiskeintresset har genom hela livet varit mycket stort och naturintresset ganska stort, miljöintresset däremot var dock länge minst sagt måttligt. Men så i början av 2000-talet hände något som fick mitt miljöintresse att ta fart på riktigt. Vid denna tidpunkt stod det klart för mig att något riktigt skumt hade hänt med sportfisket, naturmiljön och inte minst med vädret i området där jag växt upp. Någon form av smygande men mycket påtaglig förändring hade inträffat och det var till allra största delen negativt för sportfisket. Detta blev ett uppvaknande, jag insåg plötsligt att jag faktiskt med egna ögon sett hur den negativa utvecklingen av fisket i min barndoms sjö pågått sedan i slutet av 80-talet och sedan oavbrutet fortsatt under drygt 20 år och att en liknande trend dessutom gick att se i flera av kommunens sjöar och vattensystem (liksom i Vänern, Stockholms södra skärgård och på ett flertal andra platser där jag fiskat). Vad fan är det händer och varför?! Jag bestämde mig för att jag bara måste få veta och försöka förstå varför fisket i sjön och i området hade förändrats så radikalt till det sämre (men i något enstaka vattendrag också till det bättre). Så mycket förstod jag redan då att det omöjligen kunde bero på någon naturlig fluktuation i fiskbeståndet eller ett systematiskt överfiske, detta var något helt annat. Var det kanske något med miljön som var problemet och hur hade det i så fall gått till? ”Riktig” miljöförstöring fanns ju bara i storstan och inte ute på landsbygden, eller? Ganska omgående upptäckte jag att mina dåliga miljökunskaper var ett stort hinder för att närma mig gåtans lösning. När jag efter många om och men till slut fick kontakt med rätt personer hos olika myndigheter (miljökontoret, länsstyrelsen, Naturvårdsverket mfl) eller någon miljöorganisation, så kunde jag inte ställa de rätta frågorna eller föra diskussionen framåt i de få fall någon av ”experterna” ville eller hade tid att prata med mig. Det är som bekant ”svårt att förklara för den som inte begriper”. Den lilla mängd data med mätvärden och miljöindikatorer som jag fick tag i kunde jag inte tolka på ett tillräckligt bra sätt och jag kunde inte heller sätta in dem i sitt rätta sammanhang. Undersökningen tog stopp och jag insåg att jag måste fatta ett avgörande beslut om jag skulle kunna hantera frågan vidare. Jag var helt enkelt tvungen att skaffa mig betydligt bättre fiskevårds-, ekologi- och miljövårdskunskaper för att kunna gå vidare med analysen, mao gå den hårda vägen och börja plugga på, eller så kunde jag ta den enkla vägen ut och bara lägga ner och sjappa iväg till nya fiskevatten som en mindre vetande. Jag valde att skaffa mig betydligt bättre miljö- och fiskevårdskunskaper. Miljö- och fiskevårdskunskaperna växte därefter fram med tiden liksom intresset för olika miljö- och fiskevårdsfrågor. Det är faktiskt sant, kunskap föder intresse, som föder mer kunskap och intresse osv.

En tidig iakttagelse i mitt sökande efter några svar på sjöns problem var att så många andra sportfiskare också hade dåliga miljö- och fiskevårdskunskaper och framförallt att miljöengagemanget var så ljummet (ungefär som mitt eget varit tidigare). Inte ens de sportfiskare jag träffade och som aktivt sysslade med olika fiskevårdsåtgärder hade speciellt mycket att bidra med på miljöområdet. Få ledtråder, inga hållbara teorier eller rimliga svar på vad som hade hänt med fiskbiotopen i sjön och vad det egentligen var som hände med naturmiljön i området. Vissa lösa ledtrådar fanns att hitta på enstaka Internetsajter som avhandlade miljövård, naturskydd, ekologi och vatttenvård mm, men på de sportfiskesajter där jag sökte information och kunskap kammade jag i princip noll. Det förvånade mig verkligen att sportfiskare i allmänhet verkade vara så ointresserade av frågor som hade med miljön och den ekologiska fiskevården att göra? För det första var det uppenbart att miljöfrågorna till mycket stor del gått sportfiskarna förbi, åtminstone verkade detta gälla för de allra flesta sportfiskare jag personligen kände eller stötte på i olika sammanhang. För det andra så verkade det saknas en eller flera naturliga mötesplatser för miljö- och fiskevårdsintresserade sportfiskare. Jag tyckte detta var ganska konstigt, dels med tanke på att en ny grön våg vid denna tidpunkt i början och mitten av 2010-talet hade börjat svepa fram över det Svenska samhället och dels att jag alltid sett "oss" sportfiskare som ett mycket medvetet och miljövänligt släkte. Jag hade själv många gånger tidigare med viss stolthet (men kanske inte så välförtjänt), gärna speglat mig i bilden av sportfiskaren som en naturälskande förste försvarare av de Svenska fiskevattnen och fiskresursen, men jag hade aldrig tidigare ställt mig frågon om hur sann denna bild egentligen var? En tanke som då dök upp, var att någon borde skapa ett forum på Internet för miljöintresserade sportfiskare. Precis allt tänkbart och otänkbart finns på nätet, men ett forum för sportfiskare och som hade miljöfrågor som ett intresseområde, det verkade inte finnas och detta trots att sportfisket är synnerligen beroende av frisk fisk i en livskraftig naturmiljö (däremot tror jag att det fanns någon sajt som hade fiskevård som ett forumämne). Jag kontaktade ett flertal etablerade sportfiskeforum på nätet och tog upp frågan med dem, bla forumen Fiskesnack.com och Sportfiskeforum.se. Efter lite påstötningar om att vi sportfiskare faktiskt behöver ett dedikerat forum för miljövårdsfrågor och inte bara forum för fiskesnack, prylar, båtar och för att jämföra storleken, så hade snart de flesta av de större etablerade sportfiskeforumen på nätet var sitt miljöforum för kunskapsutbyte sportfiskare emellan. I detta sammanhang dök också en andra tanke upp, det skulle verkligen ha underlättat om det fanns någon sorts internetbaserad inspirationskälla och kunskapsportal för sportfiskare med fokus på miljö- och fiskevård... och där och då föddes idén om sajten Rekofiske.se - sportfiskarens guide till ett långsiktigt hållbart sportfiske.

Detta var mer än tillräckligt med information om mig själv och om bakgrunden till sajten och därmed avslutar jag med en hälsning...Sportfiskare och annat gott folk, hjärtligt välkomna till Sveriges mest miljö och fiskevårdsinriktade sportfiskesajt!

Med vänliga Hälsningar     

Tillbaka


Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

Untitled Document
Att bygga en risvase
Include reklam
Untitled Document
Gratis marknadsföring på Sveriges grönaste sportfiskesajt?

Klicka här »
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
TITEL
Include sidfot
E-post: info@rekofiske.se | Copyright © Rekofiske.se 2009 | Sidan senast uppdaterad 2015-11-20