Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Meny Rekofiske
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

Untitled Document
Untitled Document

 

Mer om Miljö- och fiskevårdspolicy för sportfiskeföretag/sportfiskeorganisationer

Vilket sportfiskeföretag/sportfiskeföretag som helst kan skaffa/skapa sig en miljö och fiskevårdspolicy (Rekofiskepolicy) och den kan vara utformad på olika sätt och variera i omfattning och detaljinnehåll, beroende på hur stort sportfiskeföretaget/organisationen är, inom vilket område/nisch som det verkar och givetvis dess egna mer specifika mål och ambitioner på området.

Större företag/organisationer som på ett professionellt sätt arbetar med miljöfrågor skapar vanligtvis sin miljöpolicy inom ramen för ett utarbetat Miljöledningssystem (där fiskevård också förstås kan inrymmas, eftersom fiskevård är en form av miljövård). Ett miljöledningssystem är ett verktyg som skall fungera som ett stöd för företagets/organisationens miljöarbete. Miljöledningssystemet byggs ofta upp med stöd av och utifrån någon etablerad miljöstandard, ofta ISO14001 som i sin tur ligger till grund för en Miljöcertifiering av verksamheten. En obligatorisk aktivitet som skall genomföras inom ramen för ett miljöledningssystem, är vanligtvis att skapa en miljöpolicy.

Mindre och medelstora företag/organisationer väljer ganska ofta att istället skapa en Miljöpolicy inom ramen för en sk Miljödiplomering av verksamheten. Miljödiplomering är ett mer förenklat, billigare och mindre strukturerat sätt att långsiktigt arbeta med miljöfrågor inom en verksamhet, i jämförelse med det mer strukturerade och kravstyrda arbete som krävs för en ”riktig” miljöcertifiering baserad på en etablerad miljöstandard.

Ett tredje mycket bra sätt för ett företag/organisation är att skaffa sig en Miljöpolicy (inte minst för de allra minsta en- och fåmansföretagen och organisationerna) är att själv utarbeta en policy utan att anlita externa miljökonsulter för själva utvecklingsarbetet och/eller uppföljningen av densamma. Eget arbete har stora fördelar, men förstås den nackdelen att det tar egen tid från verksamhetens praktiska arbete i anspråk och att företaget/organisationen inte får någon offentligt etablerad och känd kvalitetsstämpel på sitt miljöarbete.
För att få veta mer om hur ett sportfiskeföretag/sportfiskeorganisation på egen hand kan skapa en alldeles egen Miljö- och Fiskevårdspolicy (dvs en Rekofiskepolicy) utan att behöva gå igenom något formaliserat program för certifiering eller diplomering så klicka på länken till Miljöpolicyguiden nedan. Med informationen i guiden följer en exempelmall för framtagandet av en enkel miljö- och fiskevårdspolicy.

MILJÖPOLICYGUIDEN (REKOFISKEPOLICYGUIDEN): Så skapar du enkelt en egen Miljö- och fiskevårdspolicy (Rekofiskepolicy) för ditt sportfiskeföretag >>

 

Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Att bygga en risvase
Include reklam
Untitled Document
Gratis marknadsföring på Sveriges grönaste sportfiskesajt?

Klicka här »
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
TITEL
Include sidfot
E-post: info@rekofiske.se | Copyright © Rekofiske.se 2009 | Sidan senast uppdaterad 2019-09-29