Om enkäten

Denna enkät om Svenska sportfiskares intressen, vanor och preferenser gällande sportfisket, miljö- och fiskevården, genomfördes under våren och sommaren 2009.

Presentation av enkäten och dess frågor >>>
Enkätens bakgrund och syfte  >>>
Förklaringar till olika begrepp i enkäten >>>

Presentation av sportfiskeenkätens resultat

Enkätresultatet presenteras nedan, fråga för fråga och i form av både tabeller och stapeldiagram (% andel svar), men innan man tar del av enkätens resultat, kan det vara lämpligt att ägna några minuter åt enkätens förutsättningar. Dessa är bla att:

  • Enkätens omfattning är begränsad. Läs mer >>>
  • Syftet och målet med enkäten styr dess utformning. Läs mer >>>
  • Ta aldrig svaren i en enkät som en absolut sanning. Läs mer>>>
  • Enkäten vänder sig i huvudsak till ”mycket” intresserade sportfiskare. Läs mer >>>
  • Resultatet av denna enkät säger ingenting om vad de sportfiskare som inte svarat, tycker och tänker. Läs mer >>>
  • Antalet kvinnor och de allra yngsta sportfiskarna är dåligt representerade i enkäten. Läs mer >>>

Det finns en mängd olika typer av statistiska samband mellan svaren på olika frågor och som det är möjligt att dra slutsatser utifrån. Några exempel på några sådana slutsatser kommer att presenteras i anslutning till diagrammen. Synpunkter på enkäten/enkätsvaren mottages tacksamt via e-brev: info@rekofiske.se.

 

Fråga 1 - Hur gammal är du som deltar i enkäten?

Svar

Fråga 2 - Är du kvinna eller man?

Svar

Fråga 3 - Var fiskar du mestadels?

Svar

Fråga 4 - Hur länge har du sportfiskat?

Svar

Fråga 5 - Hur många timmar i snitt per månad ägnar du åt sportfiske eller någon sportfiskerelaterad aktivitet?

Svar

Fråga 6 - Hur mycket pengar spenderar du på ditt sportfiske (resor, bränsle, redskap och utrustning mm)?

Svar

Fråga 7 - Vilken typ av sportfiske utövar du allra mest?

Svar

Fråga 8 - Var bor du?

Svar

Fråga 9 - Hur upplever du att kvalitén på sportfisket generellt har förändrats de senaste 5-15 åren ?

Svar

Fråga 10 - Hur tror du att kvalitén på sportfisket generellt kommer att vara om 10-15 år jämfört med idag?

Svar

Fråga 11- Vilken typ av faktorer anser du vara det största enskilda hotet mot ett långsiktigt hållbart sportfiske?

Svar

Fråga 12 - Hur viktigt är ett "långsiktigt hållbart sportfiske” för dig personligen?

Svar

Fråga 13- Vad innebär begreppet ”ett långsiktigt hållbart sportfiske” för dig?

Svar

Fråga 14- Vad innebär det för dig att "utöva" ett långsiktigt hållbart sportfiske?

Svar

Fråga 15 - Anser "du" dig utöva ett långsiktigt hållbart sportfiske idag?

Svar

Fråga 16 -  Är du medlem i Sportfiskarna, någon sportfiskeklubb eller annan organisation som bedriver traditionell fiskevård?

Svar

Fråga 17 - Anser du att traditionell fiskevård är en viktig åtgärd för att främja ett långsiktigt hållbart sportfiske?

Svar

Fråga 18 - I vilken mån anser du dig ha fiskevårdskunskaper?

Svar

Fråga 19 - Önskar du att du hade bättre fiskevårdskunskaper än vad du har idag?

Svar

Fråga 20 - Vad är du som sportfiskare beredd att betala för fiskevården idag?

Svar

Fråga 21 - Anser du att ett aktivt fiskevårdsengagemang är en självklarhet för dig som sportfiskare?

Svar

Fråga 22 - Hur viktigt är det för dig att kunna sportfiska i oförstörda och naturliga fiskevatten?

Svar

Fråga 23 - Är du medlem i någon natur- eller miljöorganisation (undantaget Sportfiskarna, en sportfiskeklubb eller annan fiskevårdsorganisation)?

Svar

Fråga 24 - Anser du att olika förebyggande miljövårdsåtgärder (förutom fiskevård), är viktiga för att värna ett långsiktigt hållbart sportfiske?

Svar

Fråga 25 - På vilket sätt skulle du beskriva ditt eget miljöengagemang/miljöarbete?

Svar

Fråga 26 - Önskar du förbättra dina ekologi- och miljövårdskunskaper?

Svar

Fråga 27 - Vilket ansvar anser du att en sportfiskare i allmänhet har för att aktivt värna fiskevattnen och den marina miljön?

Svar

Fråga 28 - Vad är du som sportfiskare beredd att betala för miljövården?

Svar

Fråga 29 -  Anser du att ett aktivt miljövårdsengagemang är en självklarhet för dig som sportfiskare?

Svar

Fråga 30 - Eventuella kommentarer till någon fråga eller synpunkter på enkäten kan anges här!

Svar

 

Alla frågor och alla svar finns att ta del av i denna Excelfil. Under bladet ”Pivotabell” kan man vända och vrida på svaren och frågorna efter eget tycke och smak (förutsatt att man vet hur man hanterar denna typ av statistikverktyg).