Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

 

Vem blyr sig?

En fråga som diskuterats åtminstone i 20 års tid är det giftiga blyets existensberättigande inom sportfisket. Idag finns det sänken, beten och annan sportfiskeutrustning där blyet ersatts med mindre giftiga metaller, men fortfarande saluförs och används mängder av ”bly” inom det Svenska sportfisket. I Sverige finns inget förbud mot användning av bly i fiskeredskap till skillnad mot vissa andra länder och varken sportfiskarna eller fiskeredskapsbranschen har visat något större intresse av att få bort blyet från butikshyllorna. Trots att det finns bra och billiga alternativ till blyet så är det tydligt att sportfiskarna fortsätter att efterfråga den giftiga metallen (åtminstone i väntan på ett förbud eller annan reglering). Är det viljan och omtanken om miljön som saknas eller är det grundläggande miljö- och fiskevårdskunskaper? Vem och vilka inom den Svenska sportfiskegemenskapen bryr sig egentligen om blyets miljöpåverkan eller hur sportfisket och sportfiskarna själva påverkar miljön och vilka konsekvenser detta kan få för fiskevattnens och fiskresursens långsiktiga hållbarhet? Vilka intressen, vanor och preferenser har olika intressen inom det Svenska sportfisket när det handlar om sportfisket, fiske- och miljövården? Det finns många intressanta frågar att söka svaren på inom detta område. Nedan presenteras information, resultat och lite slutsatser från några av de undersökningar som genomfört i regi av Rekofiske.se. Följande undersökning/studier har genomförts:

En undersökning om Svenska sportfiskares intressen, vanor och preferenser gällande sportfisket, miljö- och fiskevården (2009)
En undersökning om Svenska redskapsdistributörers miljöprofilering (2009)
Vad är Ekofiske? - en undersökning om ekofiskets innehåll och betydelse inom sportfisket (2008)Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

Untitled Document
Att bygga en risvase
Include reklam
Untitled Document
Gratis marknadsföring på Sveriges grönaste sportfiskesajt?

Klicka här »
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
TITEL
Include sidfot
E-post: info@rekofiske.se | Copyright © Rekofiske.se 2009 | Sidan senast uppdaterad 2015-11-18