Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

Untitled Document
Untitled Document

 

Svenska sportfiskedistributörers miljöprofilering

Syftet med denna undersökning är att försöka ge en generell bild av hur det Svenska "gröna" utbudet av sportfiskeredskap ser ut, samt hur Svenska distributörer av sportfiskeredskap/sportfiskeutrustning profilerar sig på miljöområdet.

Målet med undersökning är för det första: att göra en övergripande kartläggning över utbudet av gröna (”miljövänliga” eller ”ekologiska”) sportfiskeredskap, för det andra: att övergripande redogöra för hur redskapsdistributörerna väljer att profilera sig på miljöområdet.

Den Metod som användes i undersökningen var mycket enkel och okomplicerad.  Ett antal säljare i drygt ett tiotal olika sportfiskebutiker, fick en muntlig fråga om den Svenska fiskeredskapsdistributionen. Frågan var:

Känner ni till någon redskapsleverantör som marknadsför produkter och/eller sitt företag med någon form av miljöprofil?”

Mer om undersökningens metod »

Undersökningen har sina Avgränsningar och begränsningar. Undersökningen omfattar ett ganska begränsat antal säljare i ganska litet antal redskapsbutiker (13 stycken). Det finnas andra sportfiskebutiker som inte deltar i undersökningen och som sannolikt har andra utrustningsleverantörer med ett annat sortiment av sportfiskeprodukter. Resultatet av undersökningen skall därför inte ses som representativ för hela den Svenska branschen för sportfiskeredskap även om de flesta större producenter/leverantörer av sportfiskeutrustning sannolikt omfattas i undersökningen (den Svenska redskapsbranschen domineras av ett ganska litet antal aktörer). Det finns en viss risk för att den information som inhämtats i undersökningen, är ett resultat av enstaka missförstånd, både när det gäller tolkningen av frågeställningen och svaren. Förhoppningsvis och troligtvis påverkar inte detta undersökningens resultat och slutsats, i någon avgörande omfattning.

Till undersökningen »

 

Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Att bygga en risvase
Include reklam
Untitled Document
Gratis marknadsföring på Sveriges grönaste sportfiskesajt?

Klicka här »
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
TITEL
Include sidfot
E-post: info@rekofiske.se | Copyright © Rekofiske.se 2009 | Sidan senast uppdaterad 2015-11-18